Strategia

Firma Profisystem Sylwester Klarowicz organizuje konkurs ofert na sporządzenie analizy strategicznej rynku Ekwadoru. Celem konkursu ofert jest przeprowadzenie ogólnej analizy rynku w Ekwadorze, analizy rynku sprzedaży segmentu zamków i drzwi zewnętrznych.

Analiza rynku w Ekwadorze.

 • Rynek drzwi zewnętrznych  w Ekwadorze;
 • rynek inwestycji i bariery z nim związane.
 • udział w rynku poszczególnych podmiotów w sprzedaży(kanał tradycyjny,wielkopowierzchniowy i inwestycyjny).
 • sieć logistyczna.
 • konkurencja.
 • analiza potrzeb rynku w tym zakresie.
 • analiza rynku DIY.
 • uwarunkowania i bariery prawne importu.
 • wymagane ceryfikaty i pozwolenia.

Analiza Strategii;

 • podstawowe przesłanki.
 • alternatywne sposoby wejścia na rynek.
 • business plan według różnych opcji.

Prosimy też o przygotowanie analizy cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych, analizę wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych, analizę bezpieczeństwa produktu oraz opakowania.

Oferta powinna zawierać datę wystawienia, termin związania ofertą nie krótszy niż 60 dni, i cenę usługi .

Kryteriami oceny oferty są: cena,doświadczenie,znajomość rynku południowo-amerykańskiego oraz znajomość branży produktów wykończeniowo-budowlanych.

Termin nadsyłania ofert do dnia 30 września 2014 roku.

profisystem_dotacje