Marketing

Firma Profisystem Sylwester Klarowicz organizuje konkurs ofert na sporządzenie analizy marketingowej rynku Ekwadoru.

  • Poszukiwanie potencjalnych partnerów dla Profisystem w Ekwadorze, zgodnie ze standardami wymaganymi przez Profisystem
  • Wyjazd służbowy do Ekwadoru w charakterze przedstawiciela Profisystem, branie udziału w spotkaniach i negocjacjach w imieniu spółki oraz negocjowanie za naszą zgodą potencjalnych warunków współpracy z partnerami
  • Przeprowadzenie badania marketingowego w celu określenia warunków wprowadzenia produktów Profisystem na rynek ekwadorski

Oferta musi być dostarczona drogą mailową nie później niż do 21 października 2015 roku.

Oferta musi być ważna przez przynajmniej 30 dni i musi zawierać datę wystawienia, termin obowiązywania oferty i cenę.

Kryterium wyboru będzie cena, doświadczenie, znajomość rynku i doświadczenie na rynku Ameryki Południowej.

profisystem_dotacje